Transportlådor

Att transportera sändningar av känsligt gods kräver oftast specialtillverkat emballage.

Varje konstverk kräver sin egen lösning på emballage och transport. I vårt snickeri produceras emballage anpassat efter det gods som skall transporteras. Kriterier att ta hänsyn till kan vara transportsättet samt vilka krav som ställs hos mottagaren eller i mottagande land, värdet på sändningen, sändningens tålighet mot temperaturförändringar, luftfuktighet och lufttryck.

Alla transportlådor kan fås enligt Internationell standard för förpackningsvirke – ISPM15. Mer information om ISPM15-märkning kan laddas ner från Jordbruksverket ». .