Packning av konst

Oavsett vilken typ av verk som skall lagras eller flyttas så behövs det oftast någon typ av packning. TransArt har erfarna packmästare med många års erfarenhet att handha ovärderliga föremål.

Unika föremål är många gånger oersättliga, och kan ofta ha väldigt speciella behov. Det kan vara stort, tungt, litet och skört eller mycket gammalt – eller en kombination av dessa.

Att bevara samlingar för framtiden är en viktig uppgift och i vårt lager har vi möjlighet att möta flera  olika typer av specialbehov.

Transportlådor

Att transportera sändningar av känsligt gods kräver oftast specialtillverkat emballage.

Varje konstverk kräver sin egen lösning på emballage och transport. I vårt snickeri produceras emballage anpassat efter det gods som skall transporteras. Kriterier att ta hänsyn till kan vara transportsättet samt vilka krav som ställs hos mottagaren eller i mottagande land, värdet på sändningen, sändningens tålighet mot temperaturförändringar, luftfuktighet och lufttryck. Alla transportlådor kan fås enligt internationell standard för förpackningsvirke – ISPM15. Mer information om ISPM15-märkning kan laddas ner från Jordbruksverket .