Installation

Konsten att installera konst!


Många kunder har en idé om hur de vill visa sin konst men saknar kunskap om hur man praktiskt löser det. Det är här TransArt kommer in. Vi har kompetensen, verktygen och erfarenheten oavsett om det handlar om en liten målning eller en stor marmorstaty.
Vi tar fram lösningsförslag tillsammans med kunden så att det inte blir några överraskningar i efterhand och att kunden får det som beställts.