Import/export

Vi förstår om frustrationen blir stor när gods fastnar i tullen. Undvik förseningar och extra kostnader genom att anlita oss. Vi planerar en effektiv tullhantering åt dig, eftersom vi har nära och bra relationer med tullmyndigheter och agenter världen över. Oavsett vart ditt gods än är på väg, så skyndas proceduren på av oss. Vi löser alla typer av import- eller exportförtullningar. Har du behov av temporär import, exportlicenser eller transit till tredje land (länder som inte är med i EU) så kontakta oss.

Glöm inte att alla import och exporttransporter till och från EU alltid ska tullklareras. Du ska styrka godsets värde för något du sålt/köpt genom att bifoga en faktura eller liknande. Om det som ska transporteras lånas/lånas ut ska en proforma-faktura fyllas i. Uppgifter och underlag till proforma-faktura tar låntagaren/utlånaren fram.

Tullhantering är en viktig och väsentlig del vid internationell handel och transport. Vi på TransArt hjälper dig att planera din tullhantering på alla förekommande marknader, detta är en viktig del av vår service till dig som kund.

Med ett brett utbud av tjänster, utmärkta relationer med tullmyndigheter och agenter världen över, försäkrar vi att våra kunder oavsett vart deras gods än är på väg, så görs proceduren så skyndsamt som möjligt. På TransArt löser vi alla typer av import- eller exportförtullningar som temporär import, exportlicenser, transiteringar osv.

Ring oss, så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig. Och givetvis det går att nå oss, i princip, dygnet runt.